Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Tisk PDF

AKTUALITY

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

 

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou školy Mgr. Monikou Kynclovou rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace,

 

 

Seznam uchazečů podle evidenčního čísla přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2018

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1/2018

přijat/a

3/2018

přijat/a

5/2018

přijat/a

10/2018

přijat/a

11/2018

přijat/a

15/2018

přijat/a

16/2018

přijat/a

18/2018

přijat/a

22/2018

přijat/a

23/2018

přijat/a

24/2018

přijat/a

25/2018

přijat/a

26/2018

přijat/a

27/2018

přijat/a

28/2018

přijat/a

 

Datum zveřejnění

13.4.2018

 

 

Mgr. Monika Kynclová

ředitelka školy

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu KIPR.

Cílem projektu je zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče. Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka. Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami. Rozšíření metod práce a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů.

V rámci aktuálního projektu vyvíjíme diagnostickou metodu pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (do 15 let a 11 měsíců). Ta hodnotí samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života.

Pokud se rodiče projektu zúčastní, získají přístup k výsledkům z testu (podzim). Rodiče pak také budou zařazení do slosování o věcné ceny.

Vyplnění trvá 60-90 min.

Účast nemá vliv na vzdělání dítěte, údaje nebudou nikde uvedeny a slouží jen pro výzkum.

Dotazníků se nyní můžou zúčastnit rodiče dětí, které jsou ve věku: 5,6,13,14 a 15 let

Máte-li zájem se zapojit do studie, registrujte se prosím do studie na webovém rozhraní https://goo.gl/forms/3SDekgHOomuVnQBC3,v němž je potřeba specifikovat věk a pohlaví dítěte a Vaši e-mailovou adresu. V průběhu několika dn í Vám bude na e-mailovou adresu zaslán odkaz s přístupem do dotazníku.

Máte-li jakékoliv dotazy k této studii, neváhejte kontaktovat koordinátora Mgr. Jakuba Jelínka, na nějž můžete nalézt níže kontakt.

Mgr. Jakub Jelínek

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

telefon: 283 881 250, linka č. 17

Informace pro rodiče

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) nabízí rodičům i žákům bezplatnou informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší.

Pro komunikaci s ECM lze používat Zelenou linku 800 195 342 nebo se dotázat elektronickou cestou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Naše škola je zapojena do Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě.

Více informací můžete získat na http://mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517

 

 

Vážení rodiče, nezapomeňte svým dětem zaplatit obědy od 1. 1. 2016 takto:

žáci do 6 let                 21,- Kč

žáci 7 - 10 let               23,- Kč

žáci 11 - 14 let             25,- Kč

žáci od 15 let               27,- Kč

 

 

 

Město Most představuje katalog "Most fandí sportu II", odkaz:

 

http://www.mesto-most.cz/odbor.asp?p1=1106

 

Volná místa

Přijmeme učitele/ku  1. stupně, 2. stupně - všeobecně vzdělávací předměty a učitele/ku k výuce anglického jazyka. Zájemci o práci musí splňovat požadavky zákona č. 563/2004 Sb.