Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Tisk PDF

 

 

AKTUALITY:


Oznámení rodičům

Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům,  že v době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2017 do 31.8. 2017 bude, po projednání se

zřizovatelem školy MmM, přerušena činnost školní družiny. Činnost školní družiny bude opětovně zahájena v pondělí 4. 9. 2017.


Dne 25. 5. se uskutečnil VI. ročník přehlídky jarních tanců. Jako pořadatelé jsme přivítali 8. základní školu Most, Dům romské kultury, Duhovku Obrnice, DD Žatec. Kromě klasických romských tanců jsme mohli vidět i tance na písně moderní a pohádkové. Na závěr programu si všichni zúčastnění spolu zatančili na známou píseň od Bruna Marse. Tento ročník přehlídky tanců se velmi vydařil a již se těšíme na příští ročník, až se zase všichni sejdeme a společně si zatančíme.

 

Projektový den: ,,Zdravé zuby‘‘

  • uskutečnil se 19. května 2017 s dětmi 0. ročníků
  • jak správně pečovat o své zuby upevňovaly, procvičovaly, získávaly různými metodami, aktivitami, hádankami, spojovačkami, doplňovačkami, obrázky
  • děti si vytvořily své portfolio, které mohou využívat i v praktickém životě

Besídka pro rodiče přípravných tříd - 24. května 2017

Zúčastnilo se 13 dětí, 12 z nich přišli rodiče a příbuzní. Děti předvedly pásmo písní, básní a hudebně pohybových her.

Vystoupení obohatily použitím dřívek a bubínku pro rytmizaci, obrázků a čepiček k tanečku Myší bál. Rodiče děti odměnili potleskem a poděkováním.

 

Pohádkové čtení

Žáci druhého a třetího ročníku se 11. dubna 2017 zúčastnili odpolední akce – Pohádkové čtení. Akce byla zaměřená na čtenářskou gramotnost. Pohádka se kterou jsme pracovali se jmenovala O Budulínkovi – nejprve jsme si pohádku společně přečetli, poté následovalo skládání pohádky a poté žáci formou testu odpovídali na otázky týkající se pohádky.

PROJEKTOVÝ DEN "Sportem ku zdraví"

V úterý dne 21. 2. 2017 se na naší škole konal projektový den „Sportem ku zdraví“.

Zúčastnily se ho tři třídy – 0.A, 1.A a 1.B, tj. celkem 31 dětí. Děti se seznámily s některými zimními sporty, vytvářely společně s učitelkami sportovní plakáty a nakonec si zasoutěžily v tělocvičně.