Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: zs5most@volny.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

OP VVV

Tisk PDF

PODPORUJEME SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003781

Od března 2017 získala naše škola finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Anotace projektu:

Námi je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Aktivity projektu:

aktivita: II/1.2

název aktivity: Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

popis aktivity: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školní speciální pedagog základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

 

aktivita: II/2.1e

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP v rozsahu 16 hodin inkluze

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

aktivita: II/2.2a

název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ   - DVPP v rozsahu 32 hodin čtenářská gramotnost

popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

 

 

 

 

Dne 3. 3. 2010 byl oficiálně zahájen projekt „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí“.

Žadatelem projektu je Základní škola Gebauerova.

Partnery projektu jsou:
Envi A. o.p.s.
Speciální základní škola a Praktická škola Trmice
Základní škola Karasova
Ostrava – Mariánské Hory 
Základní škola Zlatnická, Most.

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

www.estetika-projekt.cz