Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: info@zschanov.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

Školní družina

Tisk PDF

Školní družina

Charakteristika naší školní družiny

Družina je určena přednostně nejmladším žákům. Pokud to umožní kapacitní a personální možnosti, je možné přijímat i žáky z vyšších ročníků. Nejde jen o pravidelnou docházku, ale o možnost zapojení se do vybraných akcí nebo zájmových kroužků.

Naše školní družiny jsou místy, kde si dítě najde prostor pro uspokojení vlastních zájmů. Děti si u nás mohou v klidu číst, kreslit, hrát hry…

Počet oddělení školní družiny

Každé ze dvou oddělení školní družiny má svoji kmenovou třídu. Školní družina je umístěna mimo hlavní budovu. Při činnostech využívá školní družina tělocvičnu, počítačové učebny, cvičnou kuchyňku, nové hřiště.

Personální zabezpečení

· Dvě paní vychovatelky

· Tři asistentky pedagoga

Obsah vzdělávání

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, k tvořivému myšlení, komunikaci, k vzájemné spolupráci, k ochraně zdraví, k vytváření společenských hodnot, k ochraně prostředí, k ekologickému chování, k multikulturnímu chování a environmentální výchově.

Přihlašování

Zájemci o vzdělávání ve školní družině získají informace u paní vychovatelek.


AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Výstava na MmM - 500 let výročí Kostela Nanebevzetí Panny Marie


Návštěva v knihovně - březen - měsíc knihy

 

Už se těšíme na prázdniny - opékání buřtů


Vodní hrátky v bazénu


Zkoušíme kouzlit


Kreslíme na chodník


Origami ve školní družině


Mezinárodní den dětí - dne 1. 6. 2016


Návštěva Městské knihovny v Mostě - dne 7. 3. 2016


 

Bowling - dne 29. 2. 2016


Masopust - dne 8. 2. 2016


První pomoc při zranění - beseda s MUDr. Česákovou-Veselou


 

Fotbalové utkání žáků školní družiny s Duhovkou Obrnice


Zdobení vánočního stromku ve škole


Vánoční výzdoba školy