Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: info@zschanov.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

Charakteristika školy

Tisk PDF

Naše škola se nachází uprostřed „romského“ sídliště Chanov, jsme tedy „romskou“ školou. Za dobu své třicetileté existence se stala neoddělitelnou součástí zdejšího dění. Škola se snaží řešit výchovu a vzdělávání dětí odlišného etnika a odlišné kultury. Vzhledem ke specifiku romské národnostní menšiny, odlišnému pohledu na svět a jiným životním hodnotám je nutné respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte a právo na individuální vzdělávací tempo. Za klíčový považujeme úspěšný „školní start“. Vstup do školy je mezníkem ve vývoji každého dítěte. U romských dětí se navíc jedná o seznamování s jinou kulturou a sociálním prostředím, proto přechod z domácího do školního prostředí není pro děti jednoduchý.

 

Zaměření:

Vzdělávací program vycházející z mentality a vzdělávacích potřeb žáků romského etnika. Školní vzdělávací program svými přístupy, formami a metodami práce usnadňuje žákům se sociálním znevýhodněním úspěšně zvládnout náročný vstup do školy a školní povinnosti. K domácí přípravě lze využít dvě oddělení školní družiny.

 

 

 

Naše škola nabízí tyto vzdělávací programy:


  • ŠVP "Amari škola - Naše škola I" - zpracovaný podle RVP ZV, RVP PV
  • ŠVP "Amari škola - Naše škola II" - zpracovaný podle RVP ZV s přílohou LMP
  • ŠVP "Amari škola - Naše škola III" - zpracovaný podle RVP ZŠS
  • ŠVP "Amari škola - Naše škola IV" - zpracovaný podle RVP PV