Základní škola Most,
Zlatnická 186

Mail: info@zschanov.cz

Tel.: 476 118 243

Fax: 476 118 243

 

Naše Základní škola splnila podmínky pro udělení základního CERTIFIKÁTU SCIO. Konkrétně na základě evaluačních projektů realizovaných ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Tisk PDF

AKTUALITY


 

 

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu dne 6. 4. 2019 jsme se účastnili výše uvedené akce:

 


Ukázka kroužku se zaměřením na polytechnické vzdělávání

V rámci projektu „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305) proběhla na naší škole dne 7.1.2019 popularizační akce - ukázka kroužku zaměřeného na vzbuzení zájmu o polytechnické vzdělávání, který začne fungovat 18.2.2019. Akce měla velmi pozitivní ohlas. Zájem žáků 3. až 5. ročníků je velký.

Letáček pro žáky

 

 

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Naše škola se rozhodla využít nabídky společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s., která spočívá v metodické podpoře při zavedení žákovského parlamentu na naší škole. Této nabídky jsme využili z důvodu, že romští žáci jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin čelících strukturálnímu sociálnímu vyloučení ve vzdělávání i v občanském životě obecně. Důležitým cílem projektu je posílit důvěru ve vlastní schopnosti měnit věci kolem sebe a stát se aktivním občanem.

Z výše uvedených důvodů připravujeme vznik žákovského parlamentu na naší škole. V prosinci 2018 proběhnou volby do žákovského parlamentu a od ledna 2019 začne žákovský parlament na naší škole fungovat.

Doufáme, že se nám zdárně podaří žákovský parlament ustanovit a naši žáci budou mít chuť učit se měnit věci kolem sebe.

 

 

 

”Nenech to být”

je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování problémů spojených s šikanou často už v jejich zárodku. Naše škola je v tomto projektu registrována a žáci zmiňované webové stránky mohou využívat k upozornění na odhalování těchto problémů.

www.nntb.cz

Odkaz:


Informace pro rodiče

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) nabízí rodičům i žákům bezplatnou informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší.

Pro komunikaci s ECM lze používat Zelenou linku 800 195 342 nebo se dotázat elektronickou cestou na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Naše škola je zapojena do Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě.

Více informací můžete získat na http://mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517

 

 

Vážení rodiče, nezapomeňte svým dětem zaplatit obědy od 1. 1. 2016 takto:

žáci do 6 let                 21,- Kč

žáci 7 - 10 let               23,- Kč

žáci 11 - 14 let             25,- Kč

žáci od 15 let               27,- Kč

 

 

 

Město Most představuje katalog "Most fandí sportu III", odkaz:


http://www.mesto-most.cz/most-fandi-sportu/d-14547/p1=61729

 

 

Volná místa

Přijmeme učitele/ku  1. stupně, 2. stupně - všeobecně vzdělávací předměty a učitele/ku k výuce anglického jazyka, dále vychovatelku školní družiny (zástup za nemoc). Zájemci o práci musí splňovat požadavky zákona č. 563/2004 Sb.